Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Vianoce so Stonožkou

13. decembra 2023 sa uskutočnila naša vianočná akadémia pod názvom "Vianoce so Stonožkou".

Deti zo všetkých šiestich tried s pani učiteľkami usilovne nacvičovali vianočný program, čo predviedli plnej sále rodičov a blízkych v novozámockej Jazdiarni, s veľkým nasadením a odhodlaním. 

Nádherné vianočné pesničky a tematické kostýmy vykúzlili úžasnú vianočnú atmosféru, za čo ďakujeme všetkým deťom, pani učiteľkám, rodičom aj sponzorom. 

Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť reportáž z tohto úžasného popoludnia.

https://www.youtube.com/watch?v=vr1fpMEp2UY

generic