Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Podmienky prijímania detí

   KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE        

 

  • Legislatívne podmienky:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku,  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné 

 

  • Ostatné podmienky prijímania:

- deti zamestnancov školy

- deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca

- deti zo Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku deiťaťa Nábrežná 39, Nové Zámky

- podľa veku a naliehavosti situácie

 

generic