Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Prevádzkový personál

Zuzana Krajčovičová

 pani upratovačka v triedach Slniečko a Margarétky

Renáta Martinkovičová

 pani upratovačka v triedach Medvedíci a Žabky

Mária Mészárošová

 pani upratovačka v triedach Macko Pusík a Lienky

Oto Šebo

 údržbár

employers