Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Interiér materskej školy

Pergola

V pavilone Margarétok

V pavilone Lienok

V pavilone Macka Pusíka

V pavilone u Medvedíkov

V pavilone u Medvedíkov

práva dieťaťa

Škola rodinného typu

deti sú

naše projekty

profilácia: pohyb a šport

profilácia: pohyb a šport

profilácia: doprava

profilácia: doprava

kvetináče na pergole

obrazy na chodbe

kvetinače na chodbe

vianočná výzdoba

vianočná výzdoba

jarná výzdoba

strom s cvičencami

v pavilone u Slniečok

profil absolventa

k našej profilácii

k našej profilácii

k našej profilácii

naša hymna

pyramída zdravia

skriňa ocenení

výzdoba na pergole

dopravné značky

orientačná tabuľa

gallery