Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

O nás

  

Zariadenie starostlivosti o deti

do troch rokov veku - Zajko

  • poskytujeme celodennú starostlivosť s prevádzkovou dobou od 6.30 - 16.30 h
  • starostlivosť o deti je zabezpečená kvalifikovaným personálom zdravotných sestier
  • deti sa prijímajú postupnou adaptáciou priebežne počas roka, podľa počtu voľných miest
  • priestor je členený na herňu, spálňu, jedáleň, šatňu a sociálne zariadenie
  • jedlo sa podáva z jedálne MŠ Nábrežná, nakoľko sídlia v jednej budove

HARMONOGRAM ZARIADENIA

6.30   - 8.30   Príchod do zariadenia

8.30   - 9.00   Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stolovanie /

9.15  - 10.00  Hry - vzdelávacie aktivity

10.00 - 11.00 Pobyt vonku

11.00 - 12.00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stolovanie /

12.00 - 14.00 Spánok

14.15 - 14.30 Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena,stolovanie/

14.30 - 16.30 Hry

generic