Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

MŠ - faktúry

Faktúry Materskej školy nájdete na uvedenom odkaze:

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#ms-nove-zamky-nabrezna/FDOD/2016

generic