Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Pokyny k zápisu

 Čo potrebujete na zápis:

Prihlášku - žiadosť si môžete vyzdvihnúť  priamo v materskej škole v kancelárii riaditeľky MŠ.

K žiadosti sa prikladá potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

- zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby

- vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými

- musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky

- mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí

- vedieť komunikovať

Aké sú poplatky za MŠ:

- poplatok za MŠ (školné) je 14,- EUR na mesiac

- stravná jednotka na jeden deň je 1.12,- EUR

- režijné náklady na školskú jedáleň sú 2 EUR na mesiac

Rozhodnutia o prijatí - neprijatí

- budú vydávané : 30 - 31.5.2018 od 8.00 do 16.00 hod.

- počet prijatých detí bude zverejnený na web. stránke

- rodič si musí Rozhodnutie prevziať osobne v kancelárii riad. MŠ

- spolu s Rozhodnutím rodič obdrží zoznam vecí potrebných pri nástupe dieťaťa do MŠ.

 

 

 

 

generic