Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Slniečko

 

Vitajte v školskom roku 2020/2021

 Učiteľky: Bc. MICHAELA SKOPECZOVÁ, Mgr. ZUZANA KRAJČÍROVÁ

 Vekové zloženie detí: 3 - 4 ročné deti

 Počet detí: 25

  

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Trieda Slniečka sa nachádza v treťom pavilóne na poschodí. Je slnečná, priestranná a disponuje aj terasou. V školskom roku 2020/2021 triedu navštevujú 3-4 ročné deti z toho 17 chlapcov a 8 dievčat. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dve pani učiteľky - Bc. Michaela Skopeczová a Mgr. Zuzana Krajčírová. O poriadok v našej triede sa stará naša pani upratovačka Zuzka. Pri našej práci vychádzame zo školského vzdelávacieho programu "Stonožka objavuje", ktorý zahŕňa všetky oblasti vzdelávania. V našej triede rozvíjame osobnosť dieťaťa, podporujeme jeho telesný rozvoj a zdravie, napomáhame deťom chápať okolitý svet a motivujeme ich k ďalšiemu poznávaniu. Našim cieľom je aby boli deti šťastné a spokojné, aby sa cítili bezpečne, zažívali pocit úspechu.

Motto triedy Slniečka:

" Nemôžeme naučiť všetky deti všetko, ale môžeme ich urobiť šťastnými."

 

Plán aktivít na školský rok 2020/2021

JESEŇ 

Už som škôlkar

adaptácia detí na prostredie MŠ v spolupráci s rodičmi 

Dopravný svet

využívanie detských dopravných prostriedkov na dopravnom ihrisku

Týždeň zdravia

ochutnávka ovocia, viesť deti k zdravšiemu stravovaniu

 ZIMA

Pečenie medovníkov

aktivita s rodičmi

Zábava so snehom

aktivity zamerané na využitie zimného počasia

Karneval

fašiangová zábava

 JAR

Kniha moja priateľka

posilňovať vzťah ku knihám

Veľkonočné tvorivé dielničky

aktivita s rodičmi

Deň Zeme

utvárať pozitívny vzťah k prírode

Máj, máj zelený...

priblížiť deťom zvyky a tradície

 LETO

Náš sviatok MDD

veselými aktivitami spríjemniť sviatok detí

Ide sa na výlet

výlet do Doliny poníkov s rodičmi 

 

 

gallery2