Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Slniečko

 

Vitajte v školskom roku 2019/2020

 Učiteľky: DAGMAR TARIČOVÁ, ANDREA GOLIAŠOVÁ

 Vekové zloženie detí: 3-5 ročné deti

 Počet detí: 25

  

CHARAKTERISTIKA TRIEDY 

Trieda Slniečka sa nachádza v treťom pavilóne na poschodí. Trieda je esteticky a účelne rozdelená do centier. Centrá sú vybavené edukačnými pomôckami, didaktickou technikou, ale aj množstvom hračiek, ktoré smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj tvorivosti kreatívneho myslenia detí. V tomto školskom roku triedu Slniečka navštevuje 25 detí 13 chlapcov a 12 dievčat.

  Plán aktivít na školský rok 2019/2020

JESEŇ

Exkurzia

exkurzia do Emilových sadov vo Dvoroch nad Žitavou,

spoznávanie sezónneho ovocia, ochutnávka štiav, zber jabĺk.

Dopravný svet stonožky

využiť poznatky z dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku.

Tekvicové strašidielka

vytvoriť z tekvíc rôzne strašidielka ( spolupráca s rodičmi )

ZIMA

Mikulášske prekvapenie

prežívať radosť z návštevy Mikuláša

a rozbaľovania balíčkov.

Vianočná besiedka

vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru so spevom,

tancom, básničkami.

Snehové kráľovstvo

radosť zo snehu, stavanie snehuliaka,

guľovačka, sánkovačka na kopci v MŠ.

Vtáčiky v zime

utvárať u detí ochranárske postoje,

na terase umiestniť vtáčie búdky, kŕmenie vtáčikov.

Karneval

spoznávať tradície, prežívať radosť a zábavu fašiangového času.

JAR

Cesta do rozprávky

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti, kreslo pre hosťa

čítanie rozprávok našimi babičkami

Voda vzácna tekutina

Viesť deti k pitiu čistej vody.

Malí záhradníci

Praktické poznatky a zručnosti

pri pestovaní zeleniny a ovocia v átriu

Veľkonočné tvorivé dielne

V spolupráci s rodičmi vytvárať veľkonočné dekorácie

Deň rodiny

Pripraviť kultúrny program pre rodičov,

užiť si popoludnie plné zábavy na školskom dvore

LETO

Týždeň detskej radosti

Užiť si celotýždenný program z príležitosti MDD

Školský výlet

Gazdovský dvor Branovo,

spoznávanie domácich zvierat, jazda na koči

 

gallery2