Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Objednávky

Školská jedáleň

číslo obj. predmet dátum vystavenia IČO Obchodný názov suma/mena  
1/2018objednávka zeleniny19. 11. 2018Zelenina GNT Nové Zámky0.00 €pozrieť
2/2018objednávka potravín19. 11. 2018Orient potraviny0.00 €pozrieť
3/2018objednávka mäsa20. 11. 2018AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
4/2018objednávka26. 11. 2018Orient potraviny0.00 €pozrieť
5/2018objednávka27. 11. 2018AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
6/2018objednávka03. 12. 2018Zelenina GNT Nové Zámky0.00 €pozrieť
7/2018objednávka03. 12. 2018Orient potraviny0.00 €pozrieť
8/2018objednávka10. 12. 2018Orient potraviny0.00 €pozrieť
9/2018objednávka10. 12. 2018Zelenina GNT Nové Zámky0.00 €pozrieť
1/2019Objednávka04. 01. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
2/2019Objednávka07. 01. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
3/2019Objednávka09. 01. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
4/2019Objednávka14. 01. 201937961306Zelenina GNT131.00 €pozrieť
5/2019Objednávka14. 01. 201937961306Orient potraviny281.00 €pozrieť
6/2019Objednávka14. 01. 201937961306AB Nové Zámky53.00 €pozrieť
7/2019Objednávka21. 01. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
8/2019Objednávka22. 01. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
12/2019Verejné obstarávanie23. 01. 2019Plán verejného obstarávania0.00 €pozrieť
9/2019Objednávka25. 01. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
10/2019Objednávka28. 01. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
11/2019Objednávka30. 01. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
12/2019Verejné obstarávanie30. 01. 201937961306Plán verejného obstarávania0.00 €pozrieť
13/2019Objednávka11. 02. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
14/2019objednávka zeleniny11. 02. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
15/2019Objednávka12. 02. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
16/2019Objednávka18. 02. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
17/2019Objednávka18. 02. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
18/2019Objednávka21. 02. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
19/2019Objednávka25. 02. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
20/2019Objednávka25. 02. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
21/2019Objednávka27. 02. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
22/2019Objednávka04. 03. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
23/2019Objednávka04. 03. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
24/2019Objednávka08. 03. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
25/2019Objednávka11. 03. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
26/2019Objednávka11. 03. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
27/2019Objednávka12. 03. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
28/2019Objednávka01. 04. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
29/2019Objednávka01. 04. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
30/2019Objednávka04. 04. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
31/2019Objednávka08. 04. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
32/2019Objednávka08. 04. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
33/2019Objednávka09. 04. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
34/2019objednávka zeleniny29. 04. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
35/2019Objednávka29. 04. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
36/2019Objednávka02. 05. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
37/2019Objednávka06. 05. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
38/2019Objednávka06. 05. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
39/2019Objednávka07. 05. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
40/2019Objednávka20. 05. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
41/2019Objednávka20. 05. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
42/2019Objednávka21. 05. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
43/2019Objednávka27. 05. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
44/2019Objednávka27. 05. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
45/2019Objednávka29. 05. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
46/19Objednávka10. 06. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
47/19Objednávka10. 06. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
48/19Objednávka11. 06. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
49/19objednávka zeleniny17. 06. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
50/19Objednávka17. 06. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
51/19Objednávka17. 06. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
52/2019Objednávka01. 07. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
53/2019Objednávka01. 07. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
54/2019Objednávka08. 07. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
55/2019Objednávka08. 07. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
56/2019Objednávka15. 07. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
57/2019Objednávka15. 07. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
58/2019Objednávka15. 07. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
59/2019Objednávka22. 07. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
60/2019Objednávka22. 07. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
61/2019Objednávka25. 07. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
62/2019Objednávka02. 09. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
63/2019Objednávka02. 09. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
64/2019Objednávka02. 09. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
93/2019Kúpna zmluva02. 09. 201937961306Kúpna zmluva0.00 €pozrieť
65/2019Objednávka16. 09. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
66/2019Objednávka16. 09. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
67/2019Objednávka16. 09. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
68/2019Objednávka23. 09. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
69/2019Objednávka23. 09. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
70/2019Objednávka23. 09. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
71/2019Objednávka30. 09. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
72/2019Objednávka30. 09. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
73/2019Objednávka30. 09. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
74/2019Objednávka07. 10. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
75/2019Objednávka07. 10. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
76/2019Objednávka07. 10. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
77/2019Objednávka14. 10. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
78/2019Objednávka14. 10. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
79/2019Objednávka14. 10. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
80/2019Objednávka21. 10. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
81/2019Objednávka21. 10. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
82/2019Objednávka21. 10. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
83/2019Objednávka04. 11. 201937961306Orient potraviny0.00 € 
84/2019Objednávka04. 11. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
85/2019Objednávka04. 11. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
86/2019Objednávka04. 11. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
87/2019Objednávka11. 11. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
88/2019Objednávka11. 11. 201937961306Orient potraviny0.00 €pozrieť
89/2019Objednávka15. 11. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
90/2019Objednávka18. 11. 201937961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
91/2019Objednávka18. 11. 201937961306Orient0.00 €pozrieť
92/2019Objednávka22. 11. 201937961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
1/2020Objednávka07. 01. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
2/2020Objednávka07. 01. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
3/2020Objednávka07. 01. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
4/2020Objednávka13. 01. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
5/2020Objednávka13. 01. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
6/2020Objednávka13. 01. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
7/2020Objednávka17. 01. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
8/2020Objednávka20. 01. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
9/2020Objednávka20. 01. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
10/2020Objednávka27. 01. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
11/2020Objednávka28. 01. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
12/2020Objednávka31. 01. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
13/2020Objednávka10. 02. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
14/2020Objednávka10. 02. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
15/2020Objednávka11. 02. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
16/2020Objednávka17. 02. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
17/2020Objednávka17. 02. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
18/2020Objednávka17. 02. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
19/2020Objednávka24. 02. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
20/2020Objednávka24. 02. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
21/2020Objednávka24. 02. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
22/2020Objednávka02. 03. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
23/2020Objednávka02. 03. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
24/2020Objednávka02. 03. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť
25/2020Objednávka09. 03. 202037961306AB Nové Zámky0.00 €pozrieť
26/2020Objednávka09. 03. 202037961306Zelenina GNT0.00 €pozrieť
27/2020Objednávka09. 03. 202037961306MIRKOM0.00 €pozrieť

 

Materská škola

číslo obj. predmet dátum vystavenia IČO Obchodný názov suma/mena  
orders