Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Macko Pusík

 

Vitajte v novom školskom roku 2020/2021

 

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riad.MŠ 

                MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, NIKOLETA BLAŽEKOVÁ

Vekové zloženie detí: 4 - 5 ročné deti

Počet detí:25

 

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Trieda Macko Pusík sa nachádza na poschodí stredného pavilónu. Je zariadená esteticky a účelne a  vybavená množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré napomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie detí počas celého pobytu v MŠ. Našim cieľom bude zlepšovať sociálnu aktivitu detí a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, podporovať vzťah detí k poznávaniu a učeniu, podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, a v neposlednom rade získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania.V prípade nepriaznivého počasia využívame aj našu priestrannú terasu. 

 

 Aktivity na školský rok 2020/2021 v triede Macko Pusík 

JESEŇ

Vláčik slušného správania

Upevniť pravidlá správania sa v triede                         

Deň mojej hračky

Chrániť si hračky, starať sa o hračky, podeliť sa o hračku s kamarátom, upevniť princíp priateľstva                                                                                   

Tekvicové slávnosti

Účasť na jesennej slávnosti v spolupráci s rodičmi   

Dopravný svet Stonožky

a/  Kreslo pre hosťa: Mestská polícia

výchova k dopravnej disciplíne a bezpečnosti na ceste

b/ Prvá pomoc s Mackom Pusíkom

Osvojenie si veku primeraných praktických zručností pri poskytovaní prvej pomoci    

Deň boja proti obezite

Viesť deti k správnym stravovacím návykom               

Čo nám jeseň darovala?

Vychádzky do prírody spojené so zbieraním jesenných plodov

ZIMA

Mikuláš medzi nami

Prežívať radosť z obdarovania                                      

Medovníčky

Spoločná aktivita detí a rodičov                                

Posedenie pri jedličke

Slávnostné popoludnie rodičov a detí z príležitosti blížiacich sa Vianoc

Správne oblečenie v zime

Rozpoznať oblečenie vhodné na zimné obdobie                 

Pani Zima v átriu

Získanie informácií o topení a tuhnutí ľadu                          

Fašiangový karneval

Zábavné dopoludnie detí                                                      

Vankúšikové rozprávky

Podporovať deti v čítaní kníh a poznávať rozprávkové príbehy

Zázračná kvapka -  voda / 22.3. /

Edukačné činnosti zamerané na pitný režim, na potrebu chrániť vzácny dar prírody – vodu

JAR 

Pochúťky z vajíčok

Poznávať ľudové tradície a zvyky veľkonočných sviatkov, príprava pochúťok a maľovanie vajíčok                                            

Zo semienka rastlinka

Bádateľská aktivita spojená s praktickou činnosťou – sadenie sadeničiek  

Poznaj a chráň – Deň Zeme

Utvárať pozitívny vzťah k prírode                                     

Oslava s rodinou  

Účasť na zábavnom popoludní s členmi svojej rodiny             

LETO

Mať sviatok je príjemné

Osláviť MDD príjemnými aktivitami a zážitkami                    

Školský výlet

Celodenný výlet detí a rodičov do Zveroparku pri Žarnovici

-        Revištské Podzámčie                                                              

CELOROČNÉ AKTIVITY

Chceme byť zdraví

prevencia proti plochým nohám,

pravidelné využívanie fitnes pomôcok a masážnych chodníkov 

Včielka BEE-BOT

Rozvíjať základné princípy riadenia a programovania

Svet s interaktívnou tabuľou

Využívať IT ako jednu s metód rozvíjania digitálnej gramotnosti

 

 

 

gallery2