Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Macko Pusík

 

Vitajte v novom školskom roku 2019/2020

 

 

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riad.MŠ 

                MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, Bc. MICHAELA SKOPECZOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 4 ročné deti

Počet detí:25

 

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Naša trieda Macko Pusík sa nachádza na poschodí stredného pavilónu. Je zariadená esteticky a účelne a  vybavená množstvom hračiek a didaktických pomôcok, ktoré napomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie detí počas celého pobytu v MŠ. V prípade nepriaznivého počasia využívame aj našu priestrannú terasu. Našim cieľom je zabezpečiť plynulú adaptáciu detí na nové prostredie a na odlúčenie od matky, rodičov a rodiny.

Plán aktivít na školský rok 2019/2020

JESEŇ

 Prvé dni v škôlke

Plnenie adaptačného plánu v spolupráci s rodičmi

Dopravný svet Stonožky

Kreslo pre hosťa: Dopravná polícia

Kolo, kolobežka: Výchova k poznávaniu cestnej premávky

na dopravnom ihrisku.

Košík plný ovocia

Privádzať deti k vedomiu,

že ovocie je súčasťou zdravého stravovania

ZIMA

Vianočný čas

 Pečenie medovníkov s rodičmi.

Poznávať prácu s cestom, vykrajovať, zdobiť.

Chceme byť zdraví

Využívať relaxačné a fitnes pomôcky na prevenciu proti plochým nohám

 Karneval

Ľudové zvyky pri oslave fašiangov

JAR

Veselé hrabličky

Utvárať pozitívny vzťah detí k prírode

   S Kenzlíkom na bicykli

Podporovať vzťah detí k športovým aktivitám

   Zo semienka rastlinka

Bádateľská aktivita v externej učebni spojená

s pozorovaním a sadením zeleniny.

LETO

   Deň plný lásky

Spoločné hry, hravé aktivity,

posedenie so starými rodičmi v triede Macko Pusík.

 Poldenný výlet

na gazdovský dvor v Branove.

 

 

 

gallery2