Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Verejné obstarávanie

Školská jedáleň

číslo obj. predmet dátum prijatia IČO Obchodný názov suma/mena  
1/2018verejné obstarávanie05. 01. 201837961306Verejné obstarávanie0.00 €pozrieť
1/2019verejné obstarávanie07. 01. 201937961306Verejné obstarávanie0.00 €pozrieť
1/2020verejné obstarávanie06. 01. 202037961306Verejné obstarávanie0.00 €pozrieť
1/2021verejné obstarávanie03. 02. 202137961306Verejné obstarávanie0.00 €pozrieť

 

Materská škola

číslo obj. predmet dátum prijatia IČO Obchodný názov suma/mena  
invoices