Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Múdre hranie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky vyhlásilo 1.2.2021 výzvu

na podávanie žiadostí v rozvojovom projekte

„Múdre hranie“.

 

Naša materská škola bola v projekte úspešná a získala finančnú hodnotu vo výške 1000€.

Zakúpili sme interaktívne knihy, hudobné nástroje a digitálnu pomôcku Photon robot.

 

Zakúpením didaktických pomôcok sme zlepšili vybavenie materskej školy.

gallery2