Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

2% z dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.


Stiahnuť tlačivo

prihlaska