Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Personál

Darina Hambalková - vedúca zariadenia

- vedúca od roku 2015

- kontakt: 0911 254 738

- možnosť osobného stretnutia, poskytnutie poradenstva a informácií o prevádzke zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Henrieta Benczeová - zdravotná sestra

Eva Máňová - zdravotná sestra

Petra Kožaková- zdravotná sestra

Adriana Michalinová - upratovačka

Vera Bediová - hl. kuchárka jasieľ

employers