Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Personál školskej jedálne

Petra Pálkovičová

 Vedúca ŠJ

Mária Baboľová

 Hlavná kuchárka

Anna Murcinová

 kuchárka

Martina Rybáriková

 kuchárka

Vera Bediová - kuchárka

employers