Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Medvedíci

 

Vitajte v novom školskom roku 2020/2021

Učiteľky: OĽGA HOLUBICOVÁ,  JANA PETRÁŠOVÁ

Vekové zloženie detí: 4 - 5 ročné deti

Počet detí: 25

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 

Trieda Medvedíci sa nachádza na prízemí v prvom pavilóne. Je svetlá a priestranná, útulne a esteticky zariadená, vybavená množstvom hračiek a didaktickou technikou. Vzdelávacie aktivity vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi. Sú zamerané na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov detí.

Plán aktivít na školský rok 2020/2021

JESEŇ

Prvé dni v materskej škole

Ako chutí jeseň

Tekvicové strašidielka

Jeseň pani bohatá

ZIMA

Mikuláš v materskej škole

Pomoc detí zvieratkám v útulku

Voňavé Vianoce

Vianočné posedenie

Kráľovstvo stromčekov

Ľadové kráľovstvo

Karneval

Kam sa vtáčik, kam schováš

JAR

Za siedmimi horami

Malí bádatelia

Od semienka k plodu

Deň Zeme - naučme deti triediť odpad

Voda ako dar

Šikovné rúčky

Deň matiek

LETO

MDD

Školský výlet - Gazdovský dvor Branovo

 

 

 

 

 

gallery2