Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Čo sme obnovili

dopravné ihrisko

nové lavičky

opravené pieskovisko

záhradné posedenie

dávkovače Tork

dávkovač na papier

na toaletný papier

davkovače pre deti

kvetináče na pergole

galéria detských prác

galéria detských prác

okná v šatni Lienok

stoličky u Margarétok

okná v Jasliach

stoličky u Slniečok

stoličky u Medvedíkov

schodište do budovy

zastrešenie

detská hracia zostava

tabuľa na kreslenie

počítadlo

lavičky

nové projekty

skrinka ocenení

pyramída zdravia

výzdoba na pergole

vymaľované u Margarétok

aj v spálni

logá tried

logá tried

kuchyňa u Margarétok

kuchynka u Slniečok

stena športovcov

logá tried

logá tried

zástava a hymna MŠ

lezecká stena

bežecká dráha

jedáleň

jedáleň

nové značenie

átrium

átrium

átrium

átrium

átrium

átrium

átrium

dopravné ihrisko

vchod do budovy

loďka

hojdačka

hojdačka pre Žabky

pyramída

most pre Medvedíkov

hojdačka pre MP

šmýkalka

tienidlo

mlhovisko

tienidlo

kuchyňa u MP

umývačka riadu

konvektomat

umývačka riadu v kuchyni

držiaky na uteráky

hojdačky

šmýkalka

hojdačky

šmýkalka

gallery