Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Sponzori

 

H&M Tesco  Petržalka

Tomáš Bacingál riaditeľ H&M Tesco Petržalka

Mgr. Miroslav Záhorský H&M Tesco manažér internetového predaja

 

 

 

 

 

 

B&MK s.r.o.

 

 

Petra Pálkovičová - vedúca ŠJ MŠ Nábrežná 

 

 

 

generic