Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa
Nasadnite na stonožku

 

Vítajte na webovej stránke

    materskej školy

 

    S T O N O Ž K A

 

 

    

Dajte mi deti na prvých sedem rokov, potom už môžu ísť kamkoľvek.

                                                                     Francie Xavier

 

 

 www.facebook.com/MsNabreznaNoveZamky

detský bazár
home