Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Podmienky nástupu do MŠ

 

Podmienky nástupu do MŠ v školskom roku 2021/2022

 

Milí rodičia a škôlkari,

S nadšením a láskou Vás všetkých očakávame 2.9.2021 od 6.30 v našej materskej škole STONOŽKA.

Naši noví rodičia a deti ste určite plní rozpakov a obáv, ale nemusíte sa obávať . Skúsené p. učiteľky si poradia v každej situácii a Vaše deti o pár týždňov s radosťou pobežia za svojimi p. učiteľkami a kamarátmi.

Prosím, aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi:

·        do budovy vstupujte iba s rúškom

·        pri vchode si dezinfikujte ruky

·        snažte sa dodržiavať odstupy

·        zoznamy detí nájdete na tabuli pre rodičov

·        všetci rodičia vypĺňajú v šatni tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

·        taktiež to platí pre rodičov nových detí, potvrdenie od pediatra nie je potrebné

·        adaptácia nových detí prebieha prvý mesiac postupne

·        jeden rodič má umožnené v prípade ťažšieho odlúčenia pobudnúť v triede

·        neprebehne plenárna schôdza, ale triedne schôdze ZRPŠ, deň konania sa dozviete na informačnej tabuli v šatni, kde nájdete aj iné dôležité oznamy

·        v prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na t. č: 0911254738

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

                                                                     Darina Hambalková

                                                                      riaditeľka školy

 

 

 

 

 

generic