Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa
Nasadnite na stonožku

 Vitajte na webovej stránke

    materskej školy

 STONOŽKA

 

 

    

Dajte mi deti na prvých sedem rokov, potom už môžu ísť kamkoľvek.

                                                                     Francie Xavier

 

 

 www.facebook.com/MsNabreznaNoveZamky

detský bazár
home