Mestské Jasle
Zajko

Personál

Darina Hambalková - vedúca mestských jasiel

- vedúca MsJ od roku 2015

- kontakt: 0911 254 738

- možnosť osobného stretnutia, poskytnutie poradenstva a informácií o prevádzke MsJ

Mária Nevidánska - vedúca školskej jedálne

Katarína Subyová - zdravotná sestra

Henrieta Benczeová - zdravotná sestra

Eva Máňová - zdravotná sestra

Andrea Nochtová - kuchárka

Adriana Michalinová - upratovačka