Mestské Jasle
Zajko

MŠ - faktúry a objednávky

Objednávky a faktúry Materskej školy nájdete na uvedenom odkaze:

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#ms-nove-zamky-nabrezna/FDOD/2016