Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Oznamy

                                                                          Milí rodičia.

    Prosíme Vás, darujte

2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a modernizáciu edukačného procesu.

 

Ďakujeme.

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici! 

Ako poukázať 2% ?

Ak ste zamestnanec:

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

3.  Najneskôr do 30.apríla 2020 pošlite / doručte formuláre Daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

 

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

 

Údaje o prijímateľovi 2%

IČO: 37967461

Právna forma:  združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

 

Sídlo: Nábrežná 39, 940 57 Nové Zámky

__________________________________________________________________________________________________________

 

generic