Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Oznamy

 


Pozor zmena termínu!

Plenárna schôdza sa uskutoční 27.02.2020 / vo štvrtok/.

_________________________________________________________________

Riaditeľka školy pozýva rodičov na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa:     26.02.2020 16.30 hod. v triede Žabky

Prosíme rodičov, aby sa plenárnej schôdze zúčastnili bez detí.

Služba v MŠ nebude zabezpečená.

Ďakujeme za pochopenie. 

Program:  1. Oboznámenie s letnou prevádzkou

                   2. Voľba členov do Rady školy

                  3. Rôzne

________________________________________________________________________________________

OZNAMUJEME RODIČOM,

ŽE ŠKOLNÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ

14+2 € ZA MESIAC FEBRUÁR 2020

BUDEME ZBIERAŤ

10.2. A 11.2. 2020

OD 12:00 DO 16.30 HOD.

 

 

V KANCELÁRII RIADITEĽKY MŠ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia.

    Prosíme Vás, darujte

2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a modernizáciu edukačného procesu.

Ďakujeme.

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici! 

Ako poukázať 2% ?

Ak ste zamestnanec:

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

3.  Najneskôr do 30.apríla 2020 pošlite / doručte formuláre Daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

 

Údaje o prijímateľovi 2%

IČO: 37967461

Právna forma:  združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná 39, 940 57 Nové Zámky

________________________________________________________________________________________________________________________

KARNEVAL

Oznamujeme rodičom, že karneval

bude v materskej škole

29.01.2020

Program dňa:

v Pri príchode do MŠ obliekanie do kostýmov – rodičia

v Promenáda v maskách

v Zábava, fotenie, občerstvenie

v 9.30. bábkové predstavenie Kotkodák

v Zábava, fotenie, občerstvenie

v 12.00 obed

Deti privítajú občerstvenie:  ovocie, suché koláčiky

Pripravte deťom zaujímavé masky, aby prežili deň plný zábavy, radosti a smiechu.


_____________________________________________________________________

OZNAMUJEME RODIČOM,

ŽE ŠKOLNÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ

14+2 € ZA MESIAC JANUÁR 2020

BUDEME ZBIERAŤ

8.1. a 9.1. 2020

OD 12:00 DO 16.30 HOD.

 

V KANCELÁRII RIADITEĽKY MŠ.

______________________________________________________________________________________________________

Všetky dobré deti, blíži sa Váš čas. O chvíľočku zavíta k Vám Mikuláš.

 

Kedy?

5.12.2019 v sprievode  anjela

9.00-9.30 MACKO PUSÍK

9.30-10.00 JASLE

10.00-10.30 MEDVEDÍCI

10.30-11.00 LIENKY

11.00-11.30 SLNIEČKA

11.30-12.00 MARGARÉTKY

12.00-12.30 ŽABKY 

_________________________________________________________________________________________ 

 :

RIADITEĽKA ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM,

ŽE NA ŠKOLE BUDE PREBIEHAŤ

ZBER PAPIERA 

23.09.2019 - 04.10.2019

V TOMTO ČASE BUDE NA ŠKOLSKOM DVORE

PRISTAVENÝ KONTAJNER,

DO KTORÉHO MôŽETE VHADZOVAŤ PAPIER.

ĎAKUJEME.

_________________________________________________________________________________________

 

Riaditeľstvo školy pozýva rodičov

na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa:     

11.09.2019 16.30 hod. v triede Žabky

Po skončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne schôdze.

Prosíme rodičov, aby sa plenárnej schôdze a triednych schôdzí

zúčastnili bez detí.

 

Ďakujeme za pochopenie.

_________________________________________________________________________________________

Plán podujatí MŠ STONOŽKA

v šk. roku 2019/2020

 

Názov podujatia

Termín, trieda

Folklórny festival- účasť s tancom v meste

28.09.2019 Žabky

Tekvicové strašidielka – tvorivé dielne

September - Október celá MŠ

Vianočné trhy v MŠ

December

Vianočné besiedky v triedach

December všetky triedy

Karneval v Stonožke

Február

Deň otvorených dverí

Apríl

Deň zeme skrášľovanie areálu

Apríl celá MŠ

Zápis do MŠ

Máj

Slávnostná akadémia 40. výročie vzniku MŠ

Máj

Oslava výročia školy na šk. dvore             

Jún

Stonožkina olympiáda

01.06.2020

Školské výlety

Jún 2020 všetky triedy

Rozlúčkový zvonček

Jún: Lienky, Margarétky, Žabky

_________________________________________________________________

Milí rodičia!

Prosíme Vás,

darujte 2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

Finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a

modernizáciu edukačného procesu.

                                                                                                      Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi :

IČO: 37967461

Právna forma: Združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná ul. 39. 940 57 Nové Zámky

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici!

Ako poukázať 2 % ?

Ak ste zamestnanec:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- vyplnte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

- najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite /doručte/ formuláre Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie účasťou daňového priznania.

_______________________________________________________________________________________________ 

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 29.6.2015

Uznesenie č. 100/290651

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.6 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou 14 € s účinnosťou od 04.08.2015.

Suma sa uhrádza u triednych učiteliek do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

 

generic