Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Margarétka

 

Vitajte v školskom roku 2019/2020

Učiteľky:   ĽUDMILA SUPEKOVÁ, Bc. IVETA MAKAIOVÁ

Vekové zloženie detí: 5 -6 ročné deti  

 Počet detí: 26

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 

Trieda Margarétky sa nachádza na prízemí v treťom pavilóne. Podnetné prostredie usporiadané do centier aktivít pozitívne ovplyvňuje ich individuálny rast a zároveň posilňuje kooperáciu  prostredníctvom sociálneho kontaktu so skupinou rovesníkov aj s dospelými. Podporujeme zmysluplnú  edukáciu, ktorá vyzýva deti k zodpovednosti a osobnej zainteresovanosti pri vytváraní výchovného spoločenstva. Pedagogické pôsobenie zameriavame na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných  zručností. V rôznych aktivitách spoznávajú svet okolo nás, nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti, učia sa žiť s ostatnými a tiež prihliadať na ostatných.

JESEŇ 2019

 

Predplavecký výcvik 

priblížiť vodné prostredie v krytej plavárni prostredníctvom hier, odstraňovať  strach z vody, rozvíjať si na elementárnej úrovni špeciálne pohybové a plavecké zručnosti a schopnosti

Zeleninkoví kamaráti 

zapojenie sa do preventívneho programu detskej obezity  ,,Zeleninkové šialenstvo“, zážitkovým učením  spoznávať druhy zeleniny 

Naše kvety 

starať sa v priebehu celého šk. roku o svoje izbové kvety v črepníku, pozorovať ich

Tekvicové kráľovstvo 

spoločné zhotovovanie výtvorov z tekvíc a prírodnín s rodičmi

Na dopravnom ihrisku

osvojiť si jazdu na kolobežke, odrážadle, bicykli a aute, uplatniť prakticky  poznatky z dopravnej výchovy

Exkurzia na železničnú stanicu

zážitkovým učením spoznať železničnú stanicu, rušńové depo a profesiu železničiara v našom meste

V zdravom tele zdravý duch

športovanie, cvičenie  v telocvični v ZŠ, saunovanie

Hosť medzi nami

bližšie sa oboznámiť s ľudovým remeslom- výrobou šperkov

Spoznávame tržnicu

oboznámiť sa so špecifickým  prostredím a rôznymi druhmi ovocia, zeleniny a bylinkami

ZIMA 2019 – 2020

Čaro vianoc

vystúpenie detí s kultúrnym programom pre rodičov

Vianočné  medovníky 

príprava, pečenie medovníkov

Karneval

Margarétky sa zabávajú

Korčuľovanie

zvládnuť na elementárnej úrovni hravou formou základy korčuľovania

Zimné radovánky

radovánky a súťaže so snehom a na snehu, podporovať zdravé súťaženie detí

Liečivý čaj

posedenie s rodičmi v sychravom jesennom počasí, utvárať pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu a zdraviu

JAR 2020

Moja obľúbená kniha

budovať kladný vzťah ku  knihe  a  literatúre,

zorganizovať výstavku detských kníh z domu, ,,čítanie z nich“

Za rozprávkami

počúvaním  a sledovaním rozprávky rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením 

Budem prvákom

prezentácia pripravenosti predškolákov k zápisu do ZŠ pre rodičov

Veľkonočné tvorivé dielne

spoločné tvorenie s rodičmi k Veľkej noci

Deň Zeme 

viesť deti k ochrane životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme

Deň rodiny

vystúpenie detí s kultúrnym programom pre rodičov, zábavné aktivity

Hosť medzi nami

bližšie sa oboznámiť s profesiou zdravotná sestra

Galéria umenia

podporiť u detí pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu, výtvarným dielam, spoznať stálu expozíciu diel, tvorivé dielne na danú tému 

LETO 2020 

Týždeň detskej radosti

oslavy MDD 

Ideme na výlet

výlet s rodičmi Zveropark Žarnovica 

Dovidenia, milá škôlka... 

rozlúčková slávnosť s predškolákmi 

gallery2