Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Cenník

V zmysle platného VZN Mesta Nové Zámky č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby je paušálny poplatok vo výške 280 € mesačne a stravné vo výške 1€ / deň v aktuálnom mesiaci.

  • paušálny poplatok uhrádzajú rodičia z príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý poskytuje ÚPSVaR
generic