Mestské Jasle
Zajko

Žabky

Vitajte v školskom roku 2017/2018  

Učiteľky: Mgr. LINDA SIRČEKOVÁ - zást. riad.   Mgr. KITTI ŠATKOVÁ

Vekové zloženie detí:  4 -5 rokov                                                         

 Počet detí: 25


CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Trieda Žabky sa nachádza v novopostavenej budove.  Triedu navštevuje 25 deti z toho 17 chlapcov a 8 dievčat. Prostredie triedy je esteticky zariadené a rozdelené do niekoľkých vzdelávacích centier, podľa školského vzdelávacieho programu "Stonožka objavuje ".  V centrách sa nachádzajú  moderné edukačné pomôcky.  Trieda je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorá je využívaná v edukačnom procese. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti sa snažíme o komplexný rozvoj detskej osobnosti. Farebnosť a vybavenosť triedy prispieva k vytvoreniu príjemného a podnetného prostredie. V neposlednom rade sa snažíme aj o vytvorenie rodinnej atmosféry.

Naše aktivity v šk.roku 2017/2018

JESEŇ

Pani jeseň prichádza

Tekvicové slávnosti a oberačkové slávnosti v meste

(Človek a príroda) 

Naše dopravné doobedie

Oboznámenie detí s dopravnými pravidlami a bezpečnosťou na ceste

(Človeka a spoločnosť) 

Zázračná krajina farieb

Aktivity zamerané na farebnosť sveta

(Matematika a práca s informáciami) 

Cvičíme, denne aspoň chvíľu

Osvojenie základov správneho cvičenia

(Zdravie a pohyb) 

ZIMA

Vianočný čas

Vianočná besiedka, vystúpenie pre rodičov

(Človek a spoločnosť)

Snehové kráľovstvo

Aktivity zamerané na zimné športy a zimné hry

(Zdravie a pohyb)

Karneval

                             Maškarný ples

(Človeka spoločnosť)

JAR

Z rozprávky do rozprávky

detské čitateľské aktivity, hra divadielka

(Jazyk a komunikácia) 

Maľované vajíčko

Spoznávanie veľkonočných tradícií, veľkonočný jarmok

(Človek a spoločnosť) 

  Deň Zeme

Rodinné popoludnie zamerané na skrášlenie areálu MŠ

                                                                   (Človek a príroda)

 

                                                          Atletické preteky

Atletické preteky pre deti

       (Zdravie a pohyb)

Šťastná rodina

Deň rodiny- rodinné popoludnie, zábavné aktivity pre celú rodinu

(Človek a spoločnosť) 

LETO

Náš deň

Oslavy MDD

(Človek a spoločnosť) 

Hurá, kúpať sa

Návšteva kúpaliska

Vzbudenie záujmu detí o plávanie

(Zdravie a pohyb) 

Detská olympiáda

Športové aktivity zamerané na rozvoj 

(Zdravie a pohyb)

 

náš dopravný deň

stop, idú chodci

na parkovisku

ide, ide vláčik

môžeme prejsť

cvičenie s loptičkami

skladáme ZOO

Karolínka s Davidkom

veselo si zatancujeme

Lucaskova oslava

tortičku si vychutnáme

chutná tortička

náš deň v škôlke

červená a zelená

malí šoféri

malí cyklisti

cesta pre autíčko

ja som semafórik

jazdíme bezpečne

cestou necestou

cesta včielky Bee Bot

autíčka a semafórik

ako sa dostanem k vláčiku

naša cesta