Mestské Jasle
Zajko

UKÁŽ ČO VIEŠ

 Súťaž - UKÁŽ ČO VIEŠ

DIANKA BALAŠKOVIČOVÁ -hra na akordeón, spev /pieseň Maličká som/