Mestské Jasle
Zajko

Podmienky prijatia

  • tralý pobyt žiadateľa v Nových Zámkoch
  • podanie písomnej žiadosti o prijatie / u vedúcej MsJ /
  • vykonávanie zárobkovej činnosti žiadateľa
  • príprava žiadateľa na povolanie štúdiom
  • deti sa prijímajú od 1 - roka
precio kamagra sin receta :: comprar levitra generico :: acquisto viagra generico :: acheter cialis generique