Mestské Jasle
Zajko

Personál školskej jedálne

Mária Nevidánska

 Vedúca školskej jedálne

Eva Opavská

 hlavná kuchárka

Andrea Nochtová

 kuchárka

Andrea Královičová

 kuchárka

Anna Murcinová

 kuchárka