Mestské Jasle
Zajko

Oznamy

 

 

ZBER PAPIERA

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že na škole bude prebiehať zber papiera od 

12. 03. 2018 - 23. 03. 2018

 

V tomto čase bude na škole pristavený kontajner, do ktorého môžete papier vhadzovať.

_________________________________________________________________________________________________                                         

Milí rodičia!

Prosíme Vás,

darujte 2% z daní

na občianske združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

Finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a

modernizáciu edukačného procesu.

                                                                                                      Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi :

IČO: 37967461

Právna forma: Združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná ul. 39. 940 57 Nové Zámky

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici!

Ako poukázať 2 % ?

Ak ste zamestnanec:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- vyplnte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

- najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite /doručte/ formuláre Daňovénu úradu v mieste Vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

 

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie účasťou daňového priznania.

__________________________________________________________________________________________________

  KARNEVAL

Oznamujeme rodičom, že karneval so

Šašom Ľubošom

bude v materskej škole

06.02.2018

Program dňa:

  Pri príchode do MŠ obliekanie do kostýmov – rodičia

  Promenáda v maskách

  Zábava, fotenie, občerstvenie

  9.30. Vystúpenie šaša Ľuboša

  Zábava, fotenie, občerstvenie

  12.00 obed

 

Deti privítajú občerstvenie:  ovocie, suché koláčiky, nesladené , neperlivé nápoje.

 

Pripravte deťom zaujímavé masky, aby prežili deň plný zábavy, radosti a smiechu.

 

_________________________________________________________________________________________

PLÁN PODUJATÍ MŠ STONOŽKA

V ŠK.ROKU 2017/2018

Folklórny festival - účasť s tancom v meste  23.09 2017, Medvedíci

Tekvicové strašidielka - tvorivé dielne  19.10 2017, celá MŠ

Vianoce so Stonožkou - vystúpenie detí  18.12.2017 celá MŠ

Karneval so šašom Ľubošom - 07.02.2018  celá MŠ

Veľkonočný jarmok - predaj dekorácií  26 - 28. 03.2018

Atletické preteky v MŠ -  16.04.2018, celá MŠ

Deň Zeme - skrášľovanie areálu  21.04.2018, celá MŠ

Stonožka oslavuje s rodinou - vystúpenie detí

/ školský dvor/  18.05.2018, celá MŠ

Stonožkina olympiáda -  31.05.2018, celá MŠ

Indiánsky deň - 01.06 2018

Školské výlety -  jún 2018, celá MŠ

Rozlúčkový zvonček -  22.06.2018, Slniečka, Medvedíci

__________________________________________________________________________________________ 

Riaditeľstvo školy pozýva rodičov na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční

dňa 13. 09. 2017 o 16.30 hod. v triede ŽABKY

Po skončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne schôdze.

 

Rodičia, ktorí si nevedia odviesť deti domov, bude zabezpečený dozor pri deťoch

v triede MEDVEDÍCI: p. uč. Holubicová.

Po skončení plenárnej schôdze si rodičia prevezmú deti na triedne schôdze.

VÁŽENÍ RODIČIA !

Prevádzka MŠ Nábrežná 39 na školský rok 2017/2018 začína 4.septembra 2017 / pondelok/.

Rodičia novoprijatých detí predkladajú potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

____________________________________________________________________________________

 

 

RIADITEĽSTVO ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM,

ŽE PREVÁDZKA  MATERSKEJ ŠKOLY KONČÍ DŇOM

31. 07. 2017 A OBNOVÍ SA  04. 09. 2017.

_________________________________________________________________________________________________________

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 29.6.2015

Uznesenie č. 100/290651

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.6 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou 14 € s účinnosťou od 04.08.2015.

Suma sa uhrádza u triednych učiteliek do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.