Mestské Jasle
Zajko

Oznamy

Všetky dobré deti, blíži sa Váš čas. O chvíľočku zavíta k Vám Mikuláš.

Kedy?

6.12.2017 v sprievode čertíka a anjela

9.00-9.30 LIENKY

9.30-10.00 JASLE

10.00-10.30 MEDVEDÍCI

10.30-11.00 MACKO PUSÍK

11.00-11.30 ŽABKY

11.30-12.00 MARGARÉTKY

12.00-12.30 SLNIEČKA

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

PLÁN PODUJATÍ MŠ STONOŽKA

V ŠK.ROKU 2017/2018

Folklórny festival - účasť s tancom v meste  23.09 2017, Medvedíci

Tekvicové strašidielka - tvorivé dielne  19.10 2017, celá MŠ

Vianoce so Stonožkou - vystúpenie detí  18.12.2017 celá MŠ

Karneval so šašom Ľubošom - 07.02.2018  celá MŠ

Veľkonočný jarmok - predaj dekorácií  26 - 28. 03.2018

Atletické preteky v MŠ -  16.04.2018, celá MŠ

Deň Zeme - skrášľovanie areálu  21.04.2018, celá MŠ

Stonožka oslavuje s rodinou - vystúpenie detí

/ školský dvor/  18.05.2018, celá MŠ

Stonožkina olympiáda -  31.05.2018, celá MŠ

Indiánsky deň - 01.06 2018

Školské výlety -  jún 2018, celá MŠ

Rozlúčkový zvonček -  22.06.2018, Slniečka, Medvedíci

____________________________________________________________________________________

 

ZBER PAPIERA

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že na škole bude prebiehať zber papiera od 

11. 09. 2017 - 22. 09. 2017

V tomto čase bude na škole pristavený kontajner, do ktorého môžete papier vhadzovať.

_______________________________________________________________________________________

 

Riaditeľstvo školy pozýva rodičov na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční

dňa 13. 09. 2017 o 16.30 hod. v triede ŽABKY

Po skončení plenárnej schôdze sa uskutočnia triedne schôdze.

 

Rodičia, ktorí si nevedia odviesť deti domov, bude zabezpečený dozor pri deťoch

v triede MEDVEDÍCI: p. uč. Holubicová.

Po skončení plenárnej schôdze si rodičia prevezmú deti na triedne schôdze.

VÁŽENÍ RODIČIA !

Prevádzka MŠ Nábrežná 39 na školský rok 2017/2018 začína 4.septembra 2017 / pondelok/.

Rodičia novoprijatých detí predkladajú potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

____________________________________________________________________________________

 

 

RIADITEĽSTVO ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM,

ŽE PREVÁDZKA  MATERSKEJ ŠKOLY KONČÍ DŇOM

31. 07. 2017 A OBNOVÍ SA  04. 09. 2017.

___________________________________________________________________________________

všetkým rodičom, ktorí prispeli sumou 2 % zo zaplatenej dane

nášmu Občianskému združeniu

pri MŠ na Nábrežnej, 39 Nové Zámky.

Finančné prostriedky budú použité na modernizáciu exteriéru.

Darina Hambalková

riaditeľka školy

 

 

__________________________________________________________________________________________

Milí rodičia!

Prosíme Vás,

darujte 2% z daní

na občianské združenie ZRPŠ pri MŠ Nábrežná.

Finančné prostriedky použijeme na nákup učebných pomôcok a

modernizáciu edukačného procesu.

                                                                                                        Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi :

IČO: 37967461

Právna forma: Združenie

Obchodné meno: ZRPŠ pri MŠ na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

Sídlo: Nábrežná ul. 39. 940 57 Nové Zámky

 

Podporte materskú školu Stonožka na Nábrežnej ulici!

Ako poukázať 2 % ?

Ak ste zamestnanec:

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- vyplnte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

- najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite /doručte/ formuláre Daňovénu úradu v mieste Vášho bydliska.

Fyzické a právnické osoby:

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov FO, PO je vyhlásenie účasťou daňového priznania.

_____________________________________________________________________________________

 

                 

 Plán podujatí MŠ STONOŽKA v školskom roku 2016/2017

Folklórny festival - účasť detí s tancom v meste - 16.9.2016 Slniečka

Tekvicové kráľovstvo - tvorivé dielne - 14.10.2016 celá MŠ

Vianoce so Stonožkou - Dom MS, vystúpenie detí - 15.12.2016 celá MŠ

Karneval so šašom Marošom - Dom MS - 7. 3. 2017 celá MŠ

Atletické preteky v MŠ - 15.3. 2017 celá MŠ 

Veľkonočný jarmok - predaj dekorácií - 10-12. 4. 2017

Deň Zeme - skrášľovanie areálu - 26. 4. 2017, celá MŠ

Stonožka oslavuje s rodinou - vystúpenie detí-24.5.2017, celá MŠ

Stonožkina olympiáda - 1.6.2017

Školské výlety - jún 2017, celá MŠ

Rozlúčkový zvonček - 23.6.2017, Lienky, Slniečka

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 29.6.2015

Uznesenie č. 100/290651

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.6 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou 14 € s účinnosťou od 04.08.2015.

Suma sa uhrádza u triednych učiteliek do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.