Mestské Jasle
Zajko

Medvedíci

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

Učiteľky: OĽGA HOLUBICOVÁ,  RENATA SZOKEOVÁ

Vekové zloženie detí: 5 - 6 ročné deti 

Počet detí: 25

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 

V triede Medvedíci sú všetky deti predškolského veku.Z počtu zapísaných 25 detí je 9 dievčat a 16 chlapcov.Úlohy plníme podľa školského vzdelávacieho programu "Stonožka objavuje" a podľa profilácie našej materskej školy zameranej na dopravnú výchovu a na pohyb a šport.

Zapojení sme do projektov Adamko - hravo zdravo, Zeleninkové šialenstvo. S deťmi budeme pracovať vo folklórnom súbore "PÚČIK ".

Možnosti krúžkovej činnosti : Zumba, Goal academy, Nadácia Mateja Tótha - atletika, anglický jazyk

 Deti majú možnosť zúčastniť sa predplaveckej prípravy a korčuľovania na ľade.

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

Oberačkové slávnosti

vystúpenie folklórneho súboru Púčik na Novozámockom folklórnom festivale

Zeleninkové šialenstvo

oboznamovanie sa so sezónnou zeleninou aj prakticky

Predplavecká príprava

prekonávať zábrany z vody,získavať základy plávania

Galéria umenia

zúčastňovať sa aktivít podľa plánu Galérie

Poznaj svoje mesto

poznávať historické pamiatky mesta

Exkurzia na železničnú stanicu

oboznamovať sa so železničnou dopravou

Naučme deti korčuľovať

získavať základy pohybu na ľade v zmysle profilácie

Pečenie medovníkov

poznávať prácu s cestom, vykrajovať, zdobiť

Exkurzia do knižnice

podporovať záujem u detí o knihu, vedieť s ňou narábať

Škola volá

ukážka edukačných aktivít pre rodičov pred zápisom do ZŠ

Divadelné predstavenie v Nitre

vytvárať u detí vzťah ku kultúre

Máj, máj, máj, zelený...

reprezentácia školy s folklórnym súborom Púčik pri stavaní mája

 Návšteva kina

osvojiť si kultúru správania

Výlet - Orechová Potôň

vytvárať vzťah k prírode, získať nové poznatky,zážitky v ucelenom kolektíve

Rozlúčkový zvonček

slávnostné dopoludnie s rodičmi

zeleninkové šialenstvo

o mrkvičke

pozerajte

padlo mi

na festivale

na festivale

v hlbokej

pohoda

fúkaj, fúkaj

dobrá vodička

rúčkujeme

super

jedna, druhá

úsmev

mokré vysvedčenie

počkajte

mokré vysvedčenie

Deň zvierat

Deň zvierat

naše práce v ZŠ

v telocvični

cvičíme

na ihrisku

aj štvorkolkách

na kolobežkách

na odrážadlách

na bicykloch

zábavná doprava

kreslíme cesty

tvoríme stopy

kapusta

ja ťažká

prichystaní

voňajme

chutí nám

bio odpad

vysypeme

čo to bude?

tekvica

aj toto

ochutnávame

krájame

vyberieme jadierka

všetko

náš Púčik

točme sa

tekvicové staršidlá

mám pomôcť?

tvoríme

toto tak

naše práce

galéria prác

Medvedíci na ZŠ Hradná

Fíha tance

labuť na dvore

v Dome seniorov

točme sa

dedkom a babkám

kdeže ideš...?

Anička a Janíčko

zeler

takto vonia

zvláštne

hotovo

krájame

istota je istota

náš team

bolo fain

je to super

úsmev

držím sa

náš hokejista

aha mami

opatrne

pomoc mamičiek

na ľade

sme zvedaví

kamarátky

Danka a Janka

veľká zábava

chutí

ochutnajte

pásiky

naše práce

vôňa

zrnko malé

kel veľký

cesnak

očistíme ho

pomazánka

pečieme

zdobíme

vaľkáme

hotovo

prestierame

aj ochutnáme

vianočná pekáreň

potešíme Vás

mažoretky

poskočíme

pór

krájame

ako vonia?

chutí nám

ešte si dám

zemiaky

šúpeme

krájame

ako voňajú

deň hračiek

strom

naše výtvory

autá sa nám páčili

batat

zvláštny

farebný