Mestské Jasle
Zajko

Margarétka

Vitajte v školskom roku 2017/2018

Triedne učiteľky:   ĽUDMILA SUPEKOVÁ, Bc. IVETA MAKAIOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 5 ročné deti  

 Počet detí: 25

 

Charakteristika triedy:

Trieda Margarétky sa nachádza na prízemí v treťom pavilóne a navštevuje ju 25 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Trieda pôsobí esteticky a príjemne. Podnetné prostredie usporiadané do centier aktivít pozitívne ovplyvňuje ich individuálny rast a zároveň posilňuje kooperáciu prostredníctvom sociálneho kontaktu so skupinou  rovesníkov aj s dospelými. Podporujeme zmysluplnú edukáciu, ktorá vyzýva deti k zodpovednosti a osobnej zainteresovaniu pri vytváraní výchovného spoločenstva. Pedagogické pôsobenie zameriavame na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných zručností. V rôznych aktivitách poznávajú svet okolo nás, nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti, učia sa žiť s ostatnými a tiež prihliadať na ostatných.

 

 NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

Aktivity počas celého roka:

 Riečne kamene - využívaním náradia riečne kamene zdokonaľovať koordinačné schopnosti, rovnováhu , orientáciu v priestore.

 Spoznávame prírodu – pozorovať, objavovať prírodné javy, živočíchy, rastliny, plody a prírodniny v areáli MŠ a blízkom okolí

 Malí bádatelia – podporovať prírodovednú výskumnú činnosť experimentovaním, bádaním, pokusmi.

 Zumba – spolupráca Viva, tanečno – pohybová rytmika, získavať schopnosti v pohybovej improvizácii

 Aktivity počas jesene:

 Naši noví kamaráti – vedieť sa orientovať v novom prostredí, prispôsobiť sa režimu v mš

 Na bicykle a kolobežky  – učiť deti zvládnuť jazdu  na kolobežke, odrážadle a bicykli s pomocnými kolesami aj bez nich, podporovať rozvíjanie pohybových kompetencií detí

 Aktivity počas zimy

 Zimné radovánky – zimné radovánky a súťaže so snehom a na snehu s rodičmi – podporovať zdravé súťaženie detí

 Posedenie pri čaji – posedenie s rodičmi v sychravom jesennom počasí, utvárať pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu a zdraviu iných správnym výberom a konzumáciou zdravých potravín, predchádzať obezite detí

 Aktivity počas jari

Moja obľúbená kniha – zorganizovať výstavku detských kníh z domu

Za rozprávkami  –  počúvaním  a sledovaním rozprávky rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

 Aktivity počas leta

 Dolina poníkov – školský výlet, spoznávanie domácich zvierat 

 

darí sa mi

nespím

cvičíme

ešte pridám

odfoť ma

plačem, ale hrám sa

pravá, ľavá

spím

3 krát inak

joj, letí

máš veľa, ja málo

vytriedené

pohľady na seba

pohľady na vlak

neľahnem si

my spíme

mami, poď už

kde ste guličky

kreslím kvietok

maľujem loptičku

moja stavba

píšem na počítači

skladí

skladám obrázok

šťastný Tomáško

spolu nám to ide

uvarím kávičku

vyfarbujem obrázky

3 krát inak

aj ja budem spať

ešte chvíľka a spíme

Liborko s autíčkom

aha, pavúk

tvoríme

tvoríme

strašiaci a my

prídem nato

očistím a zjem

možno takto

moja sestrička

au môj zub

ano, tak mami

ano, tak

cez kamene

takto cvičím

ovocný košík

už sú hotové

muchotrávkin klobúčik

moja repa

maľujem repu

nalepujem farebné listy

môj listnáčik

jesenný strom

aj hrušku dám

usilovné Margarétky

hrabeme a zbierame listy

máme plný kôš

nespadnem

pozrite, sneh

hurá, sneh

odbalíme

ja som knihu odbalila

Adelka a Maroško

šnúrovacia topánka

hurá kocky

ja ju chcem

sneh na šmýkalke

vyleziem aj ja

asi neprejdem

anjely

nech sa páči

vtáčiky, kde ste?

takto padá sneh

hostina pre vtáčiky

pre hladné vtáčiky

nalepím si vtáčika

my sa zimy nebojíme

dokreslím mu nôžky

zavesím im dobroty

cestujeme vláčikom

vo vláčiku

je tu fain

páči sa mi tu

naše farebné balóny

zdobím si škrabošku

som šašo

fotím cvak!

oslava začína

čakáme

je nám veselo

šašo je smiešny

veľmi smiešny