Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2014/2015

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riaditeľka MŠ

                     MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ

                     KATARÍNA SÁDECKÁ

Vekové zloženie detí:

Počet detí:

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame.

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu "STONOŽKA". Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2013/2014

 

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Desiata

Desiata

Desiata

V umyvárni

V umyvárni

Hry v pieskovisku

Hry v pieskovisku

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Spánok

Jeseň v triede

...lepíme

...maľujeme

...navliekame

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Hry a hravé činnosti

Cvičenie hrou

Cvičenie hrou

Cvičenie hrou

Aktivita s Bee Bot

Aktivita s Bee Bot

Aktivita s Bee Bot

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Čistenie školského dvora

Čistenie školského dvora

Čistenie školského dvora

Malí separátori

Malí separátori

Malí separátori

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Príde Mikuláš

a prišiel

a prišiel

čo to zvoní?

vítame vás

sme zvedaví

vyčkávala líška zvedavá

priletela sojka

máme stromček jagavý

ťuki ťuki kto tu býva

prečo plačeš líštička

zasadil som repu

šťastné a veselé

šťastné a veselé

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

tanec na záver

masky sa zabávajú

masky sa zabávajú

aj princ

aj indián

aj princezna

aj tiger

aj Micky

všetci tancovali

hurá občerstvenie

chutilo nám

aj nám chutilo

aj nám

bolo nám veselo

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

prvé jarné kvietky

prvé jarné kvietky

horolezci

hry na dvore

hry v piesku

tvorivé dielne v CK

moja mamička maľuje

my budeme lepiť

aj ja lepím

ja vyfarbujem

aj my lepíme

moje výtvory

pozrite sa !

už sme dokončili

čakáme na políciu

čakáme na políciu

priniesli aj psov

aj motorku

aj autá

ja budem policajt

ja šoférujem

prekvapenie

v našej triede

moc nám chutilo

mamka moja ...

mamka zlatá...

pre moju mamičku...

spi bábika...

moja zlatá mamička...

mami, ľúbim Ťa...

...deň mlieka

...moja raketa

...naša výstavka

II. Školská olympiáda

všetci sme cvičili

budem hasičom

ja speváčkou

my budeme tanečnice

pozor, idem ja

musím sa sústrediť

čakanie na zelenú

huráááá, nastupujeme

húsky na dvore

ja sa ťa nebojím

v Branove

mali sme návštevu