Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2016/2017

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - RIADITEĽKA MŠ

MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, Mgr.KATARÍNA BAJTEKOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 4 roky

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame. Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

 

 

 

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2016/2017

 

Uložit

Uložit

access serial port :: download :: angeschlossenen USB-Geräte über ein Netzwerk