Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2013/2014

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - zástupkyňa riaditeľky,

                     MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ

Vekové zloženie detí: 4 roky

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame.

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu "STONOŽKA". Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

Celoročné aktivity:

ADAMKO HRAVO ZDRAVO

EKOVLÁČIK SEPARÁČIK

 

EDUKAČNÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

 

1. Jesenné čarovanie

- aktivity a hry rodičov v areály MŠ

 2.Pyramída zdravia

- narodeninovo-vitamínové dni. V spolupráci s rodičmi upevňovať rebríček zdravej výživy.

3. Ekoprogram v materskej škole

- vyčistenie okolia materskej školy

4. Potulky prírodou

- športovo turistická vychádzka zameraná na ochranu zdravia.

5. Farebžd

- týždenný projekt zameraný na poznávanie, pomenovanie a rozlišovanie farieb.

6. Štedrý deň v MŠ

- vianočná besiedka v spolupráci s rodičmi.

7. Zúbky ako perličky

- praktická ukážka starostlivosti o chrup v spolupráci s dentálnou pracovníčkou.

8. Karneval

- ľudové tradície a zvyky pri oslavách fašiangov

9. Rozprávky sú pre nás deti ...

- oboznámiť deti s knižnicou, literatúrou pre najmenších a rozvíjať predčitateľskú gramotnosť.

10. Ukážka príslušníkov Policajského Zboru so psovodmi

11. Hádky jednej križovatky

- týždenný projekt zameraný na poznávanie dopravných prostriedkov a využívanie dopravného ihriska

12. Srdiečková party - deň plný lásky

- slávnostný pripomienkový deň z príležitosti dňa matiek

13. Cesta mliečka do môjho bruška

- týždenný projekt zameraný na Svetový deň mlieka, spojený zo zberom tetrapak obalov.

14. Mať sviatok je príjemné

- vytvoriť príjemný deň plný zábavy, hier a radostí z príležitosti MDD.

15. Výlet - farma Branovo

- poldenný výlet na farmu zvieratiek 

 

JEDEN DEŇ V NAŠEJ TRIEDE

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Hry a hrové činnosti

Desiata

Desiata

Desiata

V umyvárni

V umyvárni

Hry v pieskovisku

Hry v pieskovisku

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Pobyt vonku

Spánok

Jeseň v triede

...lepíme

...maľujeme

...navliekame

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Hry a hravé činnosti

Cvičenie hrou

Cvičenie hrou

Cvičenie hrou

Aktivita s Bee Bot

Aktivita s Bee Bot

Aktivita s Bee Bot

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Deň boja proti obezite

Čistenie školského dvora

Čistenie školského dvora

Čistenie školského dvora

Malí separátori

Malí separátori

Malí separátori

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Farebný týždeň

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Happy park

Príde Mikuláš

a prišiel

a prišiel

čo to zvoní?

vítame vás

sme zvedaví

vyčkávala líška zvedavá

priletela sojka

máme stromček jagavý

ťuki ťuki kto tu býva

prečo plačeš líštička

zasadil som repu

šťastné a veselé

šťastné a veselé

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

Dobrú chuť!

tanec na záver

masky sa zabávajú

masky sa zabávajú

aj princ

aj indián

aj princezna

aj tiger

aj Micky

všetci tancovali

hurá občerstvenie

chutilo nám

aj nám chutilo

aj nám

bolo nám veselo

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

rozprávkový bufet

prvé jarné kvietky

prvé jarné kvietky

horolezci

hry na dvore

hry v piesku

tvorivé dielne v CK

moja mamička maľuje

my budeme lepiť

aj ja lepím

ja vyfarbujem

aj my lepíme

moje výtvory

pozrite sa !

už sme dokončili