Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2014/2015

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riaditeľka MŠ

                     MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ

                     KATARÍNA SÁDECKÁ

Vekové zloženie detí: 5 rokov

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame.

Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu "STONOŽKA". Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2014/2015

KNIHA PRAVIDIEL

vytýčenie pravidiel správania sa v materskej škole

DEŇ RODINY A ŠKOLY

aktivity rodičov a detí

EKOVLÁČIK - SEPARÁČIK

aktivita zameraná na zber viacvrstvových nápojových obalov

a reportáž pre program RSTV - Separácia

BUDEM POLICAJTOM ?

rozšíriť poznatky detí o práci policajtov

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

realizácia projektu o zdravej výžive, dôležitosti zdravého stravovania sa

a strarostlivosti o svoje telo

návšteva FIT centra na Bitunkovej ulici

plavecký výcvik

MALÍ BÁDATELIA

sezónne pokusy a pozorovania

vychádzky do prírody, zbieranie prírodnín

POSEDENIE PRI JEDLIČKE

vianočná besiedka

PRVÉ ZVONENIE

edukačná aktivita o získaných kompetenciách pred vstupom do ZŠ

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

korčuľovanie na Zimnom štadióne

KARNEVAL

ľudové tradície a zvyky pri oslavách fašiangov

POCHÚŤKY Z VAJÍČOK

ľudové tradície a zvyky veľkonočných sviatkov

( maľovanie vajíčok, príprava pochúťky s rodičmi)

ČÍTAJME SPOLU

prebúdzať u detí čitateľský záujem v spolupráci s mestskou knižnicou

účasť na prehliadke "Mám básničku na jazýčku"

DEŇ ZEME

sadenie stromčekov, kvetov

klíčenie vetvičiek, sadenie fazuľky, pažítky, trávy

EXKURZIA

rozšíriť poznatky detí o spracovaní Tetra pak obalov vo firme Kuruc company

MAŤ SVIATOK JE PRÍJEMNÉ

oslavy MDD

noc v škôlke

výlet s rodičmi

ROZLÚČKA S MŠ - GRIL PARTY

oslava leta, detských úsmevov

CELOROČNÉ AKTIVITY:

GRAFOMOTORIKA

sledovať vývoj kresby dieťaťa

HELLO CHILDREN!

spolupráca so ZŠ G.Bethlena

CHCEM BYŤ ZDRAVÝ

pravidelné cvičenia v telocvični na ZŠ Nábrežná ul.

saunovanie

účasť na športových podujatiach v organizácii AC NZ

VČIELKA BEE-BOT

osvojiť si základné princípy riadenia a programovania

POČÍTAČA SA NEBOJÍME

rozšíriť elementárne základy využitia práce s PC, notebookom a tabletom

POZNÁVAJME A OBJAVUJME SVET S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

využívať interaktívnu tabuľu ako jednu z nových metód rozvíjania digitálnej gramotnosti

FOTO ŠTÚDIO

vytvoriť fotodokumentáciu z aktivít našej triedy

Príležotostné návštevy ZŠ, Múzea,Galérie, divadelných a filmových predstavení, výstav, športovo dopravných aktivít.

 

 

 

 

...ahojteeeeeee

...kač, kač, Kačena

tancuj, tancuj, vykrúcaj

šikovní ste !

garáž pre auto

dopravná situácia

na križovatke

budem policajtkou?

chodci majú prednosť

stop !

bude to robot

klobúčik na hlavu

môj strašiačik

taká som hladná

športu zdar!

práca šľachtí :-)

macko Pusík

aha, slizovec

nový domov

košík plný zdravia

pohár plný šťavy

tácka plná dobrôt

to je moja činčila

to je môj sokol

vodné kolo

už viem plávať

bocian vo vode

II.skupina

už viem plávať

malé žabky

chíľka pohody

čo povieš, tati?

ochutnajte moje dobroty

aj moje sú výborné

hello children

what´s your name ?

how are you ?

my colors

ako to má byť ?

no predsa takto

alebo takto

budem to ja

hotovo

a to je Dominik

Olinko, krásne narodeniny!

aktivita v škole

bola aj zábava

a prišiel Mikuláš

čakanie na druhého

aj ten prišiel

v kabinete

čo to môže byť?

bezpečne do práce

všetko odvážim

zazvonil zvonec

a bol koniec

v škole je super

bola aj zábava

a boli aj koledníci

pečenie medovníčkov

snažili sa aj chlapci

výsledok našej práce

mňaaam

zimná slávnosť

my sme vločky

kam Čiapočka, kam?

kde mám rukavičku?

aha, tu je!

rolničky, rolničky...

dobrú chuť!

nakreslím Vám niečo

zaujímavé

aha, čo som našla !

tu bude spinkať

Lomidrevo, do toho

páčilo sa nám

tanec masiek

rups a raps

jupíííí

škola čaká

dog je psík

to je vážne

počítače ma bavia

som aj tvorivá

ona sa zobudila

boli sme šikovní

padák je zábavný

nasnežiloooo

odpadol som

náš snehuliak

spadnem?

ja sa šmýkam!

bol to snehuliak

ľadové kráľovstvo

diamant

máme radi psíkov

máme sa radi všetci

v galérii

zaujímavé

tvorivé dielne

tvorivé deti

hra na koníkov

zatmenie slnka

čo vidíš?

aj ja už vidím

a je tu Veľká noc

pripravujeme sa

už mám hotové

aj ja

bude aj občerstvenie

je to zábava

naše práce

ideme do Šurian

zaujímavé

tu sa vyrábajú panely

takto vyzerajú

Projekt-Evička a deti

neochoriem

ošetrím Ťa

takto to treba

naš hosť - horár

z prírody

zaujímavé

deň Zeme

pomôžem Ti

zasadíme

polejeme

práca hotová

výstava

naše práce

35.výročie

country tanec

Hula - hop

zum zum brekeke

záver akadémie

náš deň

na hrade

na dvore

v lese

v jaskyni

pri potoku

nad priepasťou

poklad je náš

a chutil nám

sokoliar

dopravný deň

bola zábava

kde ťa bolí?

prvá pomoc

maľovanie na tvár

rozprávkový vláčik

divadlo na ZŠ

v parku

tu sme boli

super hra

www.li-ya.co.il בגדי הריון in Israel.