Macko Pusík

Vítajte v novom školskom roku 2015/2016

Učiteľky: Darina Hambalková, Margia Andrášiková, Mgr. Linda Sirčeková

Vekové zloženie detí: 5-6 rokov

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík.

Pre rozvoj kľúčových kompetencií detí sme vytvorili podnetné prostredie v triede, ktoré ovplyvňuje osobnosti detí, ich pocity. Centrá aktivít sme vybavili účelovo a postupne ich dopľňame alebo obmieňame. Výchovno vzdelávaciu prácu prispôsobujeme veku a osobitostiam detí, ročným obdobiam, aktuálnym sviatkom príp. výročiam.

 

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2015/2016

 

železničná stanica

čakanie na vlak

nastupovať

už ideme

u rušňovodiča

na trati

kedy nám to ide?

na slávnostiach

naše znaky

pozerajme !

ideme na plaváreň

fúúúúúkaj

chytaaaaj

plááávaj

prišla jeseň

naozaj prišla!

aha, ježkovia

potrebujem lepidlo

malý programátor