Mestské Jasle
Zajko

Macko Pusík

Vitajte v novom školskom roku 2016/2017

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - RIADITEĽKA MŠ

MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, Mgr.KATARÍNA BAJTEKOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 4 ročné deti

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík. Z počtu zapísaných detí 25 je 15 chlapcov a 10 dievčat.

V esteticky upravenom prostredí triedy je našim prvoradým cieľom zabezpečiť plynulú adaptáciu detí na nové prostredie a na odlúčenie od matky, rodičov, rodiny.

Plánovanou výchovnou činnosťou podľa iŠVP v súčinnosti so ŠVP Stonožka objavuje bude naša práca motivujúca, formulujúca morálne vzťahy a vlastnosti detí, podporíme rozvoj individuálnych spôsobilostí detí a umožníme deťom napĺňať život a učenie hrou. 

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2016/2017

Prvé dni v škôlke

realizácia adaptačného programu

Pravidlá Macka Pusíka

vytýčenie pravidiel správania sa v MŠ

Tekvicové slávnosti

účasť na jesennej slávnosti v spolupráci s rodičmi

Všetci na kolesá!

týždenný projekt na poznávanie dopravných prostriedkov a

využívanie dopravného ihriska

Pyramída zdravia

projekt o zdravom životnom štýle, zdravom stravovaní

Posedenie pri jedličke

vianočná besiedka

Karneval

oslavy fašiangov

Rozprávkové kreslo

prebúdzať u detí čitateľský záujem

Veľkonočné variácie

aktivita s rodičmi - zvyky veľkonočných sviatkov

Zem volá o pomoc

oslavy Dňa Zeme aktivitami s rodičmi

Šťastná rodina

oslava rodiny

Mať sviatok je príjemné

oslavy MDD

Na dvore býva

príjemne strávený deň poznávaním zvierat na farme

Celoročné aktivity:

Grafomotorika - sledovať vývoj kresby dieťaťa

Poznávacie vychádzky - spoznávať okolie a prírodu pri materskej škole, pozorovania,

Ekovláčik - Separáčik - pokračovať v recyklačnom programe Recyklohry

Včielka BEE-BOT - osvojovať si základné princípy programovania

Poznávajme a objavujme svet s IT - využívať IT ako jednu z metód rozvíjania digitálnej gramotnosti.  

Uložit

Uložit

vyjdi, vyjdi slniečko

ako sa voláš?

krásne meniny !

hráme sa od rána

tečie, tečie vodička

moc mi chutí

lezie ježko, lezie v lese

sústredení na prácu

dobrú chuť!

tak ahoj, zajtra

nech sa páči

plná misa zeleniny

sladké pokušenie

slniečko a zobudilo

dopravný svet

Tomáš a jeho priatelia

maľujeme vláčik

ide, ide vlak

čo tam nepatrí?

zo stanice, do stanice

Davidkova oslava

dobrú chuť!