Mestské Jasle
Zajko

Macko Pusík

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

 

Učiteľky: DARINA HAMBALKOVÁ - riad.MŠ 

                MARGITA ANDRÁŠIKOVÁ, DAGMAR TARIČOVÁ

Vekové zloženie detí: 4 -5 ročné deti 

Počet detí: 25

CHARAKTERISTIKA TRIEDY:

Naša trieda sa nachádza na poschodí stredného pavilónu a logo triedy je Macko Pusík. Z počtu zapísaných detí 25 je 15 chlapcov a 10 dievčat.

V esteticky upravenom prostredí triedy je našim prvoradým cieľom  zabezpečiť fyzický a psychický rozvoj každého dieťaťa, rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných schopností.

Plánovanou výchovnou činnosťou podľa iŠVP v súčinnosti so ŠVP Stonožka objavuje a podľa profilácie našej materskej školy zameranej na dopravu a pohyb bude naša práca motivujúca, formulujúca morálne vzťahy a vlastnosti detí, podporíme rozvoj individuálnych spôsobilostí detí a umožníme deťom napĺňať život a učenie hrou. 

NAŠE AKTIVITY V ŠK. ROKU 2017/2018

VLÁČIK SLUŠNÉHO SPRÁVANIA

vytýčenie pravidiel správania sa v MŠ

MALÝ FOTOGRAF

oboznámiť deti s fotografovaním a založenie fotoalbumu triedy

VŠETCI NA KOLESÁ !

týždenný projekt na poznávanie dopravných prostriedkov

a využívanie dopravného ihriska 

SVETLONOS

účasť na jesennej slávnosti v spolupráci  rodičmi

CUKRÍKOVÁ CHOROBA

projekt o zdravom životnom štýle, zdravom stravovaní

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

exkurzia v zdravotnom stredisku na Bitúnkovej ulici

MIKULÁŠ

prežívať radosť z obdarovania

VIANOCE PRICHÁDZAJÚ

priblížiť deťom vianočné tradície prostredníctvom besiedky   

MACKO PUSÍK NA LYŽIACH

oboznámiť sa s detskými lyžami –

hry na snehu a so snehom

KARNEVAL

zvyky a ľudové tradície pri oslavách fašiangov  

ROZPRÁVKY SÚ PRE NÁS DETI

podporovať deti v čítaní kníh a poznávaní príbehov

rozvíjať predčitateľskú gramotnosť

MALÝ OCHRANCA

starostlivosť o zasadený strom – náš symbol MŠ – lipu

VESELÉ HRABLIČKY

zapojiť sa do úpravy a čistenia školského dvora

vytvárať pozitívny vzťah detí k okolitej prírode

ZEM VOLÁ O POMOC

oslava Dňa Zeme aktivitami s rodičmi

OSLAVA S RODINOU

účasť na zábavnom popoludní s členmi svojej rodiny   

MAŤ SVIATOK JE PRÍJEMNÉ

osláviť MDD príjemnými zážitkami

ŠKOLSKÝ VÝLET

navštíviť plávajúci vodný mlyn v Kolárove

navštíviť múzeum vodného mlynárstva     

CELOROČNÉ AKTIVITY

GRAFOMOTORIKA

sledovať vývoj kresby dieťaťa

založiť portfólio

MALÝ OBJAVITEĽ

objavovať, spoznávať, pozorovať okolie a prírodu pri MŠ

RECYKLUJ S ASÍKOM

oboznámiť deti a rodičov s programom spätného odberu elektrozariadení

zapojiť sa so súťažných úloh Recyklohráčov

VČIELKA BEE-BOT

rozvíjať základné princípy riadenia a programovania

SVET S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

využívať IT ako jednu z metód rozvíjania digitálnej gramotnosti

RELAXAČNÝ CHODNÍK

prevencia proti plochým nohám

pravidelné využívanie fitnes pomôcok

CHCEME BYŤ ZDRAVÍ

rešpektovať potrebu pohybu detí

účasť na športových podujatiach detí 

Uložit

Uložit

Adamkova oslava

Leuškove narodeniny

Rubenkova oslava

meniny mala Miuška

oslavovala aj Miuška

Damiankove meniny

oslávenkyňa Danka

hry s legom

žížalice

hry so skladačkami

gaštankovia

hry s pieskom

lepili sme

moje slniečko

skladali sme puzzle

riešili úlohy s Bee Bot

púšťali sme lietadlá

leteli z kopca

prechod pre chodcov

semafor

práca na IT

na ihrisku

závory

pripraviť sa

super

super

pri križovatke

v átriu

máme hotel pre hmyz

tanečnice

výstava na ZŠ

kytičky z listov

je tu jeseň

kam letí ?

akej farby je to?

čo je to?

maľujeme autíčka

ide, ide vláčik

farebné auto

farebný vlak

príprava lietadiel

moje je hotové

Maxikove meniny

Davidkove narodeniny

pekné

hotovo

rúčkujem

aj ja to viem

na škôlku

píšeme

kreslíme

Lukáškové meniny

hry s padákom

padák a lopta

pod padákom

ruky rukaté

v očakávaní

sústredení na prácu

takto, vidíš?

naše práce

triedime

lepíme

chytáme rybky

na člne

na pirátskej lodi

piráti v prístave

pláva loď

farebné triedenie

nazbierané do košíka

nazbierané do košíka

jabĺčko

jabloň

jesenný strom

ježkovia

cestujeme vláčikom

Martinkove meniny

Nelkine narodeniny

nafúkal som

náš darček

Simonkine narodeniny

Simonkine narodeniny

jesenné upratovanie

jesenné upratovanie

lesný chodníček

hríby na strome

maľujeme

o zvieratkách

hotovo

mňam, pukance

o kukuričke

tu má hlavu

aj ja pomôžem

postavíme snehuliaka

hurá, sneh

na kopci

čakanie na Mikuláša

konečne je tu

a máme balíčky

je nám veselo

dobroty nám chutili

to sme my

Andrejkove narodeniy

Emmkina slávnosť

spolu s Maxíkom

Adamkova oslava

Damiankove narodeniny

Hankina oslava

Danka a Janka

páčilo sa nám

náš Martinko

zaujímavé

rozbaľujeme darčeky

čo to môže byť?

hračky spod stromčeka

pre chlapcov raketa

pre dievčatá Barbi

pre vtáčiky

naše práce

kŕmidlo

kŕmidlo na terase

nakupujeme

namaľované

pripravené

už sú na strome

dobroty od Emky

Emkina oslava

pojmová mapa - Afrika

zvieratká

mapa Afriky

príprava sopky

Etna v činnosti

Afrika, Amerika, Európa

tanec masiek

na predstavení

so šašom Lubošom

na tenkom ľade

meniny mala Veronika

šašo a farby

chemický pokus

staviame igloo

u Eskimákov

hľadaj tvary

aký je to tvar?

výbuch rakety

farebné tvary

farebné deti

bude to Gašparko

počítaj a prilož

to je kruh

farebná stavba

ja to už mám

jeden, dva...

Emkine narodeniny