Mestské Jasle
Zajko

Lienka

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

Učiteľky: Mgr.MARTINA AGHOVÁ,  Bc. ZUZANA KODHAJOVÁ

Vekové zloženie: 3 ročné deti

Počet detí: 23

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 Trieda Lienky sa nachádza na prízemí v strednom pavilóne. Je s celodennou prevádzkou pre najmenšiu skupinu detí od 3 rokov. V školskom roku 2017/2018 navštevuje našu triedu 23 detí. Z toho je 11 chlapcov a 12 dievčat. Trieda je útulne a esteticky zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami. V triede pracujeme dve kvalifikované učiteľky – Zuzana Kodhajová a Martina Aghová.  Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť plynulú adaptáciu detí na nové prostredie a na odlúčenie od matky, rodičov a rodiny. Výchovno-vzdelávacie činnosti s deťmi realizujeme podľa inovovaného ŠVP.

 

Plán aktivít na školský rok 2017/2018 

JESEŇ

·         Prvé dni v škôlke adaptácia v MŠ (integrácia všetkých vzdelávacích oblastí)

·         Jeseň so Stonožkou – zapojenie sa do jesennej brigády (Človek a svet práce)

·         Tekvicové kráľovstvo – tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi (Človek a svet práce)

·         Poklady so záhrady – výstava ovocia spojená s ochutnávkou ovocia a zeleniny (Zdravie a pohyb)

 ZIMA

·         Mikuláš v MŠ – privítanie Mikuláša, prežívanie radostnej atmosféry (Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť)

·         Vianoce so Stonožkou – príprava a účinkovanie na školskej vianočnej besiedke (Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť)

·         Karneval – prežívať radosť a zábavu na školskom karnevale (Človek a spoločnosť)

 JAR

·         Pokusy lienky Bodkulienky – siať semienka, pozorovať ich klíčenie a starať sa o ne (Človek a príroda)

·         Moja obľúbená knižka – výstava kníh, ktoré si deti prinesú z domu spojená s čítaním rozprávok (Jazyk a komunikácia)

 LETO

·         Cesta nie je ihrisko – kolobežkovanie/bicyklovanie sa na školskom dopravnom ihrisku (Zdravie a pohyb, Človek a spoločnosť)

·         Týždeň detskej radosti – pripraviť program na každý deň v rámci osláv MDD

·         Školský výlet – exkurzia na farmu

 CELOROČNE

·         Kľukaté chodníčky – vychádzky do okolia MŠ a k rieke Nitra (Zdravie a pohyb)

·         Rozprávky na každý deň – čítanie rozprávok pred odpočinkom (Jazyk a komunikácia)

·         V krajine fantázie – využívať metódy tvorivej dramatiky, aktivity na rozvoj tvorivosti, fantázie a predstavivosti

·         Digitálni kamaráti – spoznávanie digitálnych technológií a nadobúdanie digitálnej  gramotnosti (Matematika a práca s informáciami)

takto nám chutí

takto nám chutí

hráme sa

hráme sa

aj sa pekne hráme

sem tam aj vymýšľame

už sme sa osmelili

takto pracujeme

takto pracujeme

naše práce

zábava v pieskovisku

zábava v pieskovisku

sladké sníčky

zábava v pieskovisku

zábava v pieskovisku

sladké sníčky

sladké sníčky

sladké sníčky

sladké sníčky

tvoríme z gaštanov

podarilo sa

naše obrázky

máme radi plastelínu

takto nám chutí