Mestské Jasle
Zajko

Lienka

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

Učiteľky: Mgr.MARTINA AGHOVÁ,  Bc. ZUZANA KODHAJOVÁ

Vekové zloženie: 3 ročné deti

Počet detí: 23

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

 Trieda Lienky sa nachádza na prízemí v strednom pavilóne. Je s celodennou prevádzkou pre najmenšiu skupinu detí od 3 rokov. V školskom roku 2017/2018 navštevuje našu triedu 23 detí. Z toho je 11 chlapcov a 12 dievčat. Trieda je útulne a esteticky zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami. V triede pracujeme dve kvalifikované učiteľky – Zuzana Kodhajová a Martina Aghová.  Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť plynulú adaptáciu detí na nové prostredie a na odlúčenie od matky, rodičov a rodiny. Výchovno-vzdelávacie činnosti s deťmi realizujeme podľa inovovaného ŠVP.

 

Plán aktivít na školský rok 2017/2018 

JESEŇ

·         Prvé dni v škôlke adaptácia v MŠ (integrácia všetkých vzdelávacích oblastí)

·         Jeseň so Stonožkou – zapojenie sa do jesennej brigády (Človek a svet práce)

·         Tekvicové kráľovstvo – tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi (Človek a svet práce)

·         Poklady so záhrady – výstava ovocia spojená s ochutnávkou ovocia a zeleniny (Zdravie a pohyb)

 ZIMA

·         Mikuláš v MŠ – privítanie Mikuláša, prežívanie radostnej atmosféry (Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť)

·         Vianoce so Stonožkou – príprava a účinkovanie na školskej vianočnej besiedke (Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť)

·         Karneval – prežívať radosť a zábavu na školskom karnevale (Človek a spoločnosť)

 JAR

·         Pokusy lienky Bodkulienky – siať semienka, pozorovať ich klíčenie a starať sa o ne (Človek a príroda)

·         Moja obľúbená knižka – výstava kníh, ktoré si deti prinesú z domu spojená s čítaním rozprávok (Jazyk a komunikácia)

 LETO

·         Cesta nie je ihrisko – kolobežkovanie/bicyklovanie sa na školskom dopravnom ihrisku (Zdravie a pohyb, Človek a spoločnosť)

·         Týždeň detskej radosti – pripraviť program na každý deň v rámci osláv MDD

·         Školský výlet – exkurzia na farmu

 CELOROČNE

·         Kľukaté chodníčky – vychádzky do okolia MŠ a k rieke Nitra (Zdravie a pohyb)

·         Rozprávky na každý deň – čítanie rozprávok pred odpočinkom (Jazyk a komunikácia)

·         V krajine fantázie – využívať metódy tvorivej dramatiky, aktivity na rozvoj tvorivosti, fantázie a predstavivosti

·         Digitálni kamaráti – spoznávanie digitálnych technológií a nadobúdanie digitálnej  gramotnosti (Matematika a práca s informáciami)

takto nám chutí

takto nám chutí

hráme sa

hráme sa

aj sa pekne hráme

sem tam aj vymýšľame

už sme sa osmelili

takto pracujeme

takto pracujeme

naše práce

zábava v pieskovisku

zábava v pieskovisku

sladké sníčky

zábava v pieskovisku

zábava v pieskovisku

sladké sníčky

sladké sníčky

sladké sníčky

sladké sníčky

tvoríme z gaštanov

podarilo sa

naše obrázky

máme radi plastelínu

takto nám chutí

pomáhame s listím

jesenná brigáda

ja jeden mám

hľadáme tie najkrajšie

zbierame jesenné listy

aktivita s kukuricou

aktivita s kukuricou

ježkovia zo slnečnice

oslava

Peťkove narodeniny

naše pani doktorky

spoznávame naše telo

nové skladačky

jabľčka nám chutia

dopľňame vitamíny

hra na dopravu

pripravení na štart

štartujeme

pozor, prechod!

cestujeme na výlet

radosť z hračiek

zábava na dvore

zábava na dvore

zábava na dvore

spoznávame poklady poľa

na predstavení

debata pri stromčeku

tichá chvíľka v kútiku

máme radi skladačky

aj nám sa darí

oslavujeme

oslavujeme

tvoríme výzdobu

tvoríme výzdobu

tvoríme výzdobu

ochutnávka ovocia

máme radi vitamíny

ochutnávka ovocia

čerpáme nové sily

čerpáme nové sily

maľujeme

maľujeme

hry a činnosti

vianoce so Stonožkou

krásne Vianoce

hry na snehu

hry na snehu

hry na snehu

karneval začína

ten je smiešny

je tu

už prichádza

čakanie na šaša