Mestské Jasle
Zajko

Krúžková činnosť

Anglický jazyk

V rámci spolupráce so ZŠ Hradná vedie krúžok v triede Medvedíci Mgr. Katarína Fulopová. V triede Slniečka vedie krúžok naša kmeňová učiteľka Mgr. Martina Lyková.

 

Zumbáčik

Zumbáčik je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba a mnohé iné. Profesionálna trénerka Miriam Antalecz.

 Zumbáčik je tanečná fitnes hodina energie, skvelej hudby a dobrej nálady.ynamickú l