Mestské Jasle
Zajko

Čo sme obnovili

dopravné ihrisko

ihrisko po úprave

nové lavičky

opravené pieskovisko

záhradné posedenie

dávkovače Tork

dávkovač na papier

na toaletný papier

davkovače pre deti

kvetináče na pergole

galéria detských prác

galéria detských prác

vymaľované u Lienok

okná v šatni Lienok

stoličky u Margarétok

okná v Jasliach

stoličky u Slniečok

stoličky u Medvedíkov

schodište do budovy

zastrešenie

záhradné posedenie II.

detská hracia zostava

tabuľa na kreslenie

počítadlo

lavičky

dopravné ihrisko

nové projekty

skrinka ocenení

pyramída zdravia

výzdoba na pergole

vymaľované u Margarétok

aj v spálni

logá tried

logá tried

logá tried

logá tried

zástava a hymna MŠ

nové značky

vchod do budovy

jedáleň

jedáleň

chodník pri vchode