Mestské Jasle
Zajko

ATLETICKÉ PRETEKY

zahájenie

rozcvička

rozcvička

rozcvička

rozcvička

rozcvička

rozcvička

rozcvička

hod oštepom

hod oštepom

vrh guľou

vrh guľou

vrh guľou

štafetový beh

štafetový beh

štafetový beh

beh cez prekážky

beh cez prekážky

skok do diaľky

skok do diaľky

skok do diaľky

beh

beh

beh

ocenenie

ocenenie

skok do diaľky

skok do diaľky

beh

hod oštepom

hod oštepom

štafetový beh

beh cez prekážky

beh cez prekážky

hod loptičkou

hod kriketovou loptičkou

hod kriketovou loptičkou

žabky

ocenenie

je to tam

super letí

už bežím

chytaj!

pripraviť sa

skáčem

poďme

rozcvička

beh cez prekážky

beh

štafetový beh

hod oštepom

hod oštepom

beh cez prekážky

štafetový beh

náš diplom